Islam : Antara Peperangan dan Perdamaian, perlu ada Kesatuan dan Kesabaran..

Salam,
[Ayat : 59]
Dan janganlah orang kafir itu menyangka (bahawa) mereka terlepas (dari balasan Kami); sesungguhnya mereka tidak akan dapat melemahkan (Kami).

[Ayat : 60]

Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu, dan kamu tidak akan dianiaya.

[Ayat : 61]

Dan jika mereka cenderung kepada perdamaian, maka kamu juga hendaklah cenderung kepadanya serta bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Ia Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

[Ayat : 62]

Dan jika mereka bertujuan hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah bagimu. Dialah yang menguatkanmu dengan pertolongan-Nya dan dengan (sokongan) orang yang beriman.

[Ayat : 63]

Dan (Dialah) yang menyatupadukan diantara hati mereka. Jika kamu belanjakan segala yang ada di bumi, nescaya kamu tidak dapat menyatupadukan di antara hati mereka, akan tetapi Allah telah menyatupadukan di antara mereka. Sesungguhnya Ia Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

[Ayat : 64]

Wahai Nabi, cukuplah Allah menjadi penolongmu, dan juga pengikut-pengikutmu dari orang yang beriman.

[Ayat : 65]

Wahai Nabi, peransangkanlah orang yang beriman itu untuk berperang. Jika ada diantara kamu dua puluh orang yang sabar, nescaya mereka dapat menewaskan dua ratus orang; dan jika di antaramu seratus orang, nescaya mereka dapat menewaskan seribu orang dari golongan yang kafir, disebabkan mereka (yang kafir itu) orang yang tidak mengerti.

[Ayat : 66]

Sekarang Allah telah meringankan kepadamu, kerana Ia mengetahui bahawa padamu ada kelemahan; oleh itu jika ada di antara kamu seratus orang yang sabar, nescaya mereka akan dapat menewaskan dua ratus orang; dan jika ada di antara kamu seribu orang, nescaya mereka dapat menewaskan dua ribu orang dengan izin Allah. Dan (ingatlah) Allah beserta orang yang sabar.

[Ayat : 67]

Tidaklah patut bagi seseorang Nabi mempunyai orang tawanan sebelum ia dapat membunuh sebanyak-banyaknya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda dunia, sedang Allah menghendaki (untuk kamu pahala) akhirat. Dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

-- Surah Al-Anfal, ayat 59-67 --

1. Orang Kafir jangan harap mereka akan terlepas dari balasan Allah SWT. Apa yang mereka buat kerosakan di muka bumi ini akan dibalas secukupnya oleh Allah SWT.

2. Hendaklah umat Islam, sebelum memerangi mana-mana musuh menyediakan peralatan perang yang lengkap dan berupaya untuk menggerunkan musuh. Untuk itu, perlulah dibelanja ke arah itu, di mana ini menunjukkan, perbelanjaan ke arah persenjataan merupakan tuntuan agama. Untuk mendapat perbelanjaan untuk persenjataan itu, maka ekonomi perlu kuat dan kukuh demi menampung perbelanjaan tersebut.

3. Kalau musuh / orang kafir ingin memulakan perdamaian, maka kita disuruh untuk cenderung kepadanya, seterusnya menyerahkan kepada Allah akan keputusannya. Pendamaian akan mencetuskan keamanan. Dan inilah asasnya Islam lebih suka kepada keamanan dan kedamaian. Ini adalah perintah Allah.

4. Kalau di masa mereka kata nak berdamai itu,kalau kita syak mereka sedang buat plot atau rancangan jahat untuk menipu kita, maka kita tetapkanlah hati untuk berserah kepada Allah. Cukuplah Allah bagi kita.

5. Yang menyatukan antara hati-hati kita ialah Allah.. Dapat difahami ini melalui kedah saudara seagama, yakni saudara seIslam.. Satu pegangan Tauhid. Cukuplah Allah bagi kita untuk bersatu.

6. Umat Islam hendaklah sentiasa bersedia untuk berperang, namun mereka haruslah bersabar. Sifat sabar inilah yang disukai Allah kerana Allah akan bersama-sama orang yang bersabar.

7. Janganlah kita hanya melihat kepada kepentingan dunia sahaja, tapi yang lebih penting, ialah matlamat akhirat kerana itu adalah terlebih baik di sisi Allah SWT.

Wallahualam..

Wassalamualaikum...

Comments