BERSIH 3.0 : Himpunan sia-sia?

Assalamualaikum,

Lagi 2 hari (28 April 2012), pihak BERSIH akan mengadakan himpinan "BERSIH 3.0 : Duduk Bantah". Pihak bersih sekali lagi menuntut 8 perkara seperti mana yang dinyatakan di dalam laman web http://bersih.org

PENDIRIAN SAYA BERKENAAN BERSIH 3.0 : SIA-SIA!
Kenapa saya berpendirian demikian? Sila tonton video di bawah :


Ya, saya katakan sia-sia kerana hampir kesemua tuntuan BERSIH telah pun diberi perhatian dan di ambil maklum oleh "Jawatankuasa Pilihan Khas Berhubung Dengan Penambahbaikan Proses Pilihan Raya" atau saya ringkaskan sebagai PSC-ER (Parliament Select Comitee-Electoral Reforms). Jadi siapakah PSC-ER?
Dewan Rakyat pada 3 Oktober 2011 telah meluluskan penubuhan Jawatankuasa Pilihan Khas Berhubung Dengan Penambahbaikan Proses Pilihan Raya bagi mengkaji perkara-perkara berkaitan proses pilihan raya Malaysia. Jawatankuasa ini adalah berkuat kuasa selama enam bulan dari tarikh penubuhannya. Tanggungjawab, peranan dan tugas Jawatankuasa ini adalah mengkaji perkara perkara yang akan memperkukuhkan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) dan mengkaji proses pilihan raya yang bebas dan adil. Jawatankuasa Pilihan Khas tersebut hendaklah akan menyiapkan dan membentangkan laporan itu serta syor-syor yang berkaitan untuk diserahkan kepada Majlis untuk dipersetujukan atau mengikut apa cara yang diperintahkan oleh Majlis. -- http://www.parlimen.gov.my/pages.php?view=153&uweb=dr
Bukan itu sahaja, malah pihak-pihak lain termasuk NGO-NGO atau badan-badan politik boleh memberikan memorandum mereka atau syor mereka kepada PSC-ER seperti mana tertulis :
Jawatankuasa Pilihan Khas ini ingin mempelawa wakil-wakil pertubuhan-pertubuhan / persatuan-persatuan yang berdaftar dan individu untuk mengemukakan cadangan-cadangan atau syor-syor mengenai proses pilihan raya di Malaysia.
Selain itu, PSC-ER ini dilihat sebagai sebuah jawatankuasa yang telus dan amat terbuka. Buktinya, kesemua laporan jawatankuasa, syor-syor jawatankuasa mahupun NGO serta minit-minit mesyuarat berkaitan boleh di baca di laman web Parlimen berikut : http://www.parlimen.gov.my/pages.php?view=153&uweb=dr (Anda boleh download 'mirror' laman tersebut dalam bentuk 7zip di sini : http://www.4shared.com/archive/EatVUYbx/PSC-ER_My_2011-2012.html)

Selain itu, komposisi Jawatankuasa ini turut mengandungi wakil-wakil parti politik samada daripada Barisan Nasional ataupun pakatan pembangkang yang turut mewakili kaum-kaum di Malaysia termasuk wakil-wakil daripada Sabah dan Sarawak. Jadi boleh kita katakan, PSC-ER mempunyai kredibiliti yang kuat sekiranya laporan mereka diambil kira. Seperti mana kata Y.B. P. Kamalanathan, pihak SPR perlu diberi peluang bagi mengambil tindakan ke atas syor-syor PSC-ER serta diberi ruang dan masa secukupnya kerana ada syor-syor berkenaan boleh dilakukan serta merta dan ada yang mengambil masa kerana terikat dengan batasan undang-undang mahupun logistik.

Saya ringkaskan kembali tuntutan BERSIH dan statusnya selepas diteliti PSC-ER :
1. Penggunaan Dakwat Kekal  - TERIMA
2. Akses Media Yang Bebas Dan Adil - TERIMA
3. Kukuhkan Institusi Awam (SPR) - TERIMA
4. Bersihkan Senarai Daftar Pengundi - TERIMA
5. Reformasi Undi Pos - TERIMA
6. Hentikan Rasuah Politik - TERIMA
7. Hentikan Politik Kotor - TERIMA
8. Memanjangkan Tempoh Berkempen (Cadangan Bersih : Minimum 21 hari, PSC-ER Syor Minimum 10 hari )
Jadi saya katakan sekali lagi, BERSIH 3.0 sebenarnya TIDAK PERLU. Jangan buang masa anda pada 28 April 2012 ini. Melainkan ada 'maksud' lain pada perhimpunan tersebut. Berhati-hatilah...

Wassalam...

Comments

Popular Posts